Wznowienie ruchu drogowego na Franciszkańskiej w Koszalinie mimo trwających prac remontowych

Mieszkańcy Koszalina z pewnością ucieszą się, słysząc, że od piątku mogą ponownie korzystać z ulicy Franciszkańskiej. Remont tej ważnej arterii miejskiej nadal jest jednak w toku, a prace nie zostały jeszcze zakończone.

Franciszkańska otworzyła się dla ruchu pojazdów w piątkowe przedpołudnie. Mimo iż prace remontowe nadal tam trwają, nowa warstwa asfaltu została już położona i jest dostępna do użytku. Na liście rzeczy do ukończenia pozostaje jeszcze kilka zadań, takich jak finalizacja budowy chodników, naniesienie oznakowania poziomego czy umieszczenie nowych znaków drogowych. Przewiduje się, że całość prac zostanie zakończona w listopadzie.

Warto przypomnieć, że koszt całego przedsięwzięcia wynosi 2,5 miliona złotych. Zadanie wykonuje miejscowa firma Fuks, która triumfowała w przetargu na realizację tego remontu.