Finalizacja pierwszego etapu odnowy drogi lokalnej łączącej Radosław ze Starym Krakowem

Zakończenie pierwszej fazy prac remontowych na drodze gminnej, prowadzącej z Radosławia do Starego Krakowa w obrębie gminy Sławno, nastąpiło niedawno. Inwestycja ta była możliwa dzięki współdziałaniu lokalnego samorządu – gminy Sławno, z Nadleśnictwem Sławno. Dzięki tej kolaboracji udało się zgromadzić sumę 3 mln zł z tzw. Funduszu Leśnego,…

Czytaj dalej