Czy w tym roku ponownie odbędą się zajęcia żeglarskie w Dąbkach?

W zeszłym roku pasjonaci żeglarstwa mieli naprawdę sporo okazji do tego, aby korzystać z warunków pogodowych nad wodami w Dąbkach. Przypomnijmy, że zorganizowane zostały m.in. zajęcia żeglarskie, które prowadziła Akademia Żeglarska, która działa niedaleko Centrum Wodnych Sportów w Dąbkach.

Sezon zakończył się w połowie października

Warto dodać, że w zeszłym roku oficjalnie zakończono sezon żeglarski w połowie października. Podsumować można go bardzo pozytywnie. Dzięki środków finansowych pochodzących z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień można było zorganizować właśnie tego typu zajęcia. Jeśli chodzi o szczegółowe statystyki dotyczące tego wydarzenia, to dodajmy, że w zajęciach wzięło udział 25 osób. Mieli oni okazję korzystać z zajęć żeglarskich przez około 150 godzin. Było to oczywiście zajęcia szkolące. Szkolenie trwało mniej więcej od połowy maja do połowy października.

Teraz wiemy już, że Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach będzie kontynuowało zajęcia również w obecnym roku. Na zajęcia będą mogli uczęszczać wszystkie osoby, które rozpoczęły już nauczanie w 2022 roku, jak i osoby, które dopiero będą zaczynać z żeglarstwem i chcą zapisać się do grupy początkującej, która będzie założona.