Decyzje Rady Miasta Darłowo podjęte podczas listopadowej sesji mają kluczowe znaczenie dla mieszkańców i turystów

Podczas listopadowego zgromadzenia, Rada Miasta Darłowo, położonego nad Bałtykiem, przyjęła szereg istotnych uchwał. Decyzje te, które zaczynają obowiązywać od początku 2024 roku, będą miały bezpośredni wpływ na mieszkańców tego nadmorskiego miasta oraz przyjezdnych turystów.

Wśród tych uchwał, najważniejszymi były zmiany w stawkach podatku od nieruchomości od budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzono również zmiany w opłatach miejscowych pobieranych od osób odwiedzających miasto oraz wysokości stypendiów przekazywanych uczniom.

Rada Miasta Darłowo, zlokalizowana w województwie zachodniopomorskim, skupiła się na wprowadzeniu nowych stawek podatkowych dotyczących nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jak zaznaczał burmistrz Arkadiusz Klimowicz, takie zmiany nie były wprowadzane przez ostatnie trzy lata. Jednakże, jak podkreślił burmistrz, intensywny wzrost inflacji oraz rosnące z tym koszty utrzymania miasta były kluczowymi czynnikami, które skłoniły do przedstawienia propozycji podwyższenia stawki tego podatku w Darłowie.