Finalizacja pierwszego etapu odnowy drogi lokalnej łączącej Radosław ze Starym Krakowem

Zakończenie pierwszej fazy prac remontowych na drodze gminnej, prowadzącej z Radosławia do Starego Krakowa w obrębie gminy Sławno, nastąpiło niedawno. Inwestycja ta była możliwa dzięki współdziałaniu lokalnego samorządu – gminy Sławno, z Nadleśnictwem Sławno. Dzięki tej kolaboracji udało się zgromadzić sumę 3 mln zł z tzw. Funduszu Leśnego, która została przeznaczona na odnowienie wspomnianej arterii komunikacyjnej. Jak teraz prezentuje się ta droga? Odpowiedź znajduje się na załączonych zdjęciach.

Fundusz Leśny ma na celu przede wszystkim finansowanie inwestycji drogowych realizowanych wspólnie przez Las Państwowy i samorządy. Prace te obejmują budowę, modernizację czy też remonty dróg lokalnych, które są blisko powiązane z prowadzonymi operacjami leśnymi. Drogi te stanowią kluczowe szlaki komunikacyjne służące ochronie przeciwpożarowej czy transportowi drewna.

Podczas modernizacji trasy łączącej Radosław i Stary Kraków wybudowano około 2,15 km nowej nawierzchni asfaltowej, wraz z zjazdami. Powstały tzw. miejsca do mijania, wymieniono przepusty wodne, zaś rowy zostały odtworzone i odpowiednio wyprofilowane. Dodatkowo wykonano pobocza z kruszywa.

Odpowiedzialnych za realizację prac firmą była spółka Romado – Brzeziński. Łączny koszt inwestycji wyniósł niemal 3,7 mln zł.