Komunikat GDDKiA w sprawie przerwania prac budowlanych na drodze S3 i obwodnicy Koszalina

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wydała oficjalne oświadczenie dotyczące sytuacji na dwóch znaczących inwestycjach drogowych w regionie. Dotyczy to konkretnie przerwania prac na budowie drogi ekspresowej S3, odcinek Dargobądz-Troszyn, oraz końcowych etapów budowy obwodnicy Koszalina, będącej częścią trasy S6.

Informacje odnoszą się do decyzji konsorcjów budowlanych, którymi zarządza Polbud Pomorze, o wstrzymaniu wszelkich działalności na wymienionych odcinkach dróg. GDDKiA wyjaśniła, że zgodnie z umową wykonawca nie jest zobowiązany do prowadzenia prac budowlanych do 15 marca – data ta oznacza koniec okresu przerwy zimowej.

Jednakże, organy GDDKiA podkreśliły, że nie widzą powodów do zawieszenia prac budowlanych, które były wykonywane przez wykonawcę również podczas zimy, szczególnie biorąc pod uwagę obecną poprawę warunków atmosferycznych. W przypadku gdy wykonawca będzie kontynuować działania sprzeczne z umową, czyli nie wznowi prac budowlanych po 15 marca, GDDKiA zapowiedziała, że będzie postępować zgodnie z warunkami zawartymi w kontrakcie.

Dodatkowo, GDDKiA przypomniała, że wstrzymanie prac przez wykonawcę nie uprawnia go do wydłużenia terminu realizacji inwestycji.