Proces kwalifikacji wojskowej dla młodych mieszkańców Koszalina już się rozpoczął

W Koszalinie ruszyła procedura kwalifikacji wojskowej skierowana do osób, które ukończyły 19 lat. Początkowo przeprowadzano badania wśród kobiet, teraz przyszedł czas na ocenę zdolności do służby wojskowej u mężczyzn.

Okres kwalifikacji wojskowej w Koszalinie jest zaplanowany do 1 marca. Gdy ten etap dobiegnie końca, przewidziana jest kolejna faza, skupiająca się na mieszkańcach powiatu koszalińskiego, a później także powiatu sławieńskiego. Obowiązek stawiennictwa dotyczy wszystkich, którzy odebrali oficjalne wezwanie. Obejmuje ono mężczyzn urodzonych w latach od 2000 do 2005, którzy nie posiadają jeszcze przydzielonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto dotyczy tych, wszyscy których stan zdrowia tymczasowo uniemożliwiał służbę wojskową w poprzednich latach, co zostało ustalone przez powiatowe komisje lekarskie.

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku kobiet, choć tutaj priorytet mają te, które posiadają specjalistyczne kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej. Wśród nich są studentki różnych dziedzin, takich jak medycyna, farmacja, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz psychologia i informatyka.

– Chciałbym podkreślić: nie oznacza to automatycznego przeniesienia do jednostki wojskowej czy otrzymania munduru. Każdemu nadajemy odpowiednią kategorię zdolności do służby wojskowej zgodnie z obowiązującym prawem – mówi porucznik Aleksandra Grąbczewska z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Koszalinie.