Program „Bezpieczny Powiat” – starania dzielnicowych z Komendy w Koszalinie o bezpieczeństwo mieszkańców

Podstawowym celem programu kontroli realizowanego przez dzielnicowych z koszalińskiej komendy, nazwanego „Bezpieczny Powiat”, jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu. Dodatkowo, priorytetem jest wykrywanie oraz adekwatne reagowanie na różnego rodzaju przestępstwa i wykroczenia, które generują największy dyskomfort dla lokalnej społeczności.

W działaniach programu uwzględniono całość powiatu koszalińskiego. Szczególna uwaga skierowana jest jednak na te obszary, które są szczególnie narażone na różne nieścisłości. Dotyczą one głównie nieregulaminowego parkowania pojazdów, przekraczania dozwolonej prędkości, a także nieodpowiedniego zachowania zarówno pieszych, jak i kierowców w obrębie przejść dla pieszych. Program obejmuje również kontrolę trzeźwości osób uczestniczących w ruchu drogowym.

Dzielnicowi koncentrują się szczególnie na obszarach, gdzie obserwuje się największą liczbę przypadków wandalizmu. Mają oni za zadanie monitorować i kontrolować te miejsca, które są przez mieszkańców wskazywane jako problematyczne na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podsumowując, kluczowym celem działania programu „Bezpieczny Powiat” jest przeciwdziałanie aktom wandalizmu i przemocy. Dzielnicowi skupiają się również na kontrolowaniu i monitorowaniu tych miejsc, które mieszkańcy zaznaczają jako niebezpieczne na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.