Realizacja inwestycji drogowej S6 nie ustaje mimo trudności terenowych i warunków pogodowych

Pomimo surowych zimowych warunków, zasypującego śniegu i wyzwaniach terenowych, prace budowlane nad ekspresową drogą S6 w rejonie Sławna są kontynuowane. Szczególne wyzwanie stanowi budowa tymczasowego mostu nad Kanałem Miejskim, który dopływa do rzeki Wieprzy. Trudności wynikają z natury terenu, który jest niezwykle wymagający dla tego typu przedsięwzięć. Tymczasowy most ma na celu ułatwić prace nad konstrukcją monumentalnej estakady.

Budowa mostu tymczasowego nad Kanałem Miejskim, realizowana w ramach projektu drogi ekspresowej S6, nie została przerwana mimo obfitych opadów śniegu. Zdjęcia z miejsca budowy świadczą o determinacji ekipy i nieustających pracach nad rozwojem ekspresowej trasy.

Tymczasowy most ma za zadanie umożliwić przemieszczanie się ciężkiego sprzętu budowlanego z jednego brzegu Kanału Miejskiego na drugi. Widać to również na zdjęciach, które ukazują okoliczne tereny, gdzie powstają betonowe filary przyszłej estakady.

Trasa S6, którą buduje się na odcinku o długości 22,9 km, biegnie wokół Sławna od strony południowej i prowadzi aż do Słupska znajdującego się na terenie województwa pomorskiego. Warto przypomnieć, że umowa na kwotę 701,6 mln zł z firmą Stecol została podpisana 17 listopada ubiegłego roku i podobnie jak na odcinku Koszalin – Sławno, prace są realizowane niezależnie od warunków atmosferycznych.