Szczegóły projektu "Zielone przystanki w Koszalinie" finansowanego ze środków WFOŚiGW

W ramach wdrażanego projektu dotyczącego infrastruktury zielono-niebieskiej i zrównoważonego zarządzania wodami deszczowymi, sfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie zyskał wsparcie finansowe. Dotacja przyznana 1 marca 2024 roku miała na celu umożliwienie realizacji projektu „Zakup wraz z montażem wiat przystankowych – Zielone przystanki w Koszalinie”, prowadzonego w ramach programu pilotażowego „EkoPrzystanek”.

Planowany jest montaż dwóch nowych, ekologicznych wiat przystankowych, które swoim wyglądem nawiązywać będą do istniejących już struktur miejskich. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na konstrukcję dachu, która zostanie przystosowana do obsadzenia roślinności oraz wyposażona w dodatkowe elementy takie jak stelaże czy donice. Więcej, dla maksymalizacji korzystania z odnawialnych źródeł energii planowane jest wykonanie oddzielnych instalacji fotowoltaicznych, które zostaną podłączone do nowych wiat przystankowych.

Wybrane lokalizacje dla nowych konstrukcji, Rynek Staromiejski 02 i Katedra 02, znajdują się w centrum miasta, przy ulicy Zwycięstwa. Są one szczególnie pozbawione zieleni. W przypadku przystanku Rynek Staromiejski 02 istnieje już wiata z szybami szklanymi i dachem z poliwęglanu, lecz nie oferuje ona żadnej roślinności miejskiej. Jest ona umiejscowiona pomiędzy budynkami, ulicą i parkingiem, a jej użycie przez pasażerów bywa nieprzyjemne ze względu na wysoką temperaturę, zwłaszcza podczas silnego nasłonecznienia. Natomiast przystanek Katedra 02, wprowadzony do użytku 29 stycznia 2024 roku, nie posiada jeszcze wiaty przystankowej, co stanowi doskonałą okazję do postawienia tam zielonej, ekologicznej konstrukcji, która zwiększy udział zieleni miejskiej w infrastrukturze drogowej.