Wyniki konsultacji społecznych: 98% mieszkańców Mielna pragnie przyłączenia sołectwa Łazy do swojej gminy

W niedawno zakończonych konsultacjach społecznych, aż 98 procent uczestniczących obywateli z gminy Mielno wyraziło poparcie dla decyzji o inkorporacji sołectwa Łazy do ich terytorium samorządowego.

Tłumacząc kontekst, Łazy to mała miejscowość nad Morzem Bałtyckim, która na początku 2023 roku została oderwana od Mielna i dołączona do gminy Sianów. Decyzja ta była wynikiem postanowienia rządu, podjętego po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji ministra ds. spraw wewnętrznych i administracji oraz neutralnej opinii wojewody zachodniopomorskiego. Ta niespodziewana zmiana była szokiem dla lokalnych władz Mielna, jednak spełniała oczekiwania zarządu gminy Sianów, skoro ponad 90 procent tamtejszej populacji popierało ową zmianę.

Jednakże, jak informują przedstawiciele mieleńskiego ratusza, wyniki najnowszych konsultacji społecznych nie pozostawiają miejsca na wątpliwości: mieszkańcy tej gminy pragną powrotu Łaz pod ich samorządowe skrzydła.

Potrzeba wyjaśnienia, iż podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Mielnie w 2023 roku, została przegłosowana uchwała. Zgodnie z jej treścią, miasto Mielno ma na celu rozszerzenie swoich granic o sołectwo Łazy. W wyniku tego posunięcia, Łazy stałyby się nowym osiedlem Mielna.