Rekonstrukcja prawie trzech kilometrów dróg wiejskich w Gminach Sławno i Darłowo w bieżącym roku

Gminy Sławno i Darłowo, zlokalizowane w województwie zachodniopomorskim, mają ambitne plany na bieżący rok. Zamierzają przeprowadzić gruntowną przebudowę dróg dojazdowych do terenów rolnych, które łącznie mają prawie trzy kilometry długości. Zapewne nie byłyby w stanie tego osiągnąć bez finansowego wsparcia ze strony budżetu województwa.

Gmina Sławno skupi swoje wysiłki na modernizacji odcinka drogi gminnej położonej w Warszkówku. Całkowity koszt przewidziany na ten cel przekracza 2 miliony złotych. Na szczęście, gmina nie będzie musiała pokryć całego obciążenia finansowego sama – otrzymała już zapewnienie, że otrzyma wsparcie marszałkowskie stanowiące połowę potrzebnej sumy.

Podobny projekt czeka Gminę Darłowo. Tam też planuje się przebudowę drogi gminnej, tym razem leżącej w Kowalewiczkach. Koszt tej inwestycji jest zbliżony do tego, który poniesie Gmina Sławno – ponad 2 miliony złotych. Co ciekawe, w tym przypadku również pomoc ze strony województwa przekroczy milion złotych.