Zmiany w organizacji ruchu na ul. Ekonomicznej w dniach 13-17 maja związane z pracami przy kanalizacji

Od najbliższego poniedziałku do końca tygodnia, ulica Ekonomiczna przejdzie tymczasowe zmiany w organizacji ruchu. Ulica ta, od miejsca, gdzie krzyżuje się z ulicą Lechicką, aż do punktu przecięcia z ulicą Inwestorską, zostanie zamknięta dla ruchu.

Ul. Ekonomiczna jest często wykorzystywana jako skrócona trasa przez kierowców jadących od Starych Bielic oraz przez tych, którzy dojeżdżają tam z ulicy Lechickiej.

Zamknięcie ma na celu umożliwienie przeprowadzenia prac związanych z budową poprzecznego przejścia kanalizacji tłocznej oraz instalacją studni przy zbiorniku retencyjnym. Prace te są zaplanowane na okres od 13 do 17 maja – informacja ta pochodzi bezpośrednio od wykonawców projektu.

Warto przypomnieć, że miasto Koszalin zapłaci firmie Budimex, która zwyciężyła w przetargu, dokładnie 79 milionów złotych za budowę nowych dróg oraz remont istniejących tras dojazdowych, rond i wiaduktu w koszalińskiej strefie ekonomicznej. Prace rozpoczęły się pod koniec zeszłego roku i mają potrwać aż do 2026 roku.

Strefa ekonomiczna w Koszalinie to obszar o powierzchni 150 hektarów, gdzie inwestorzy mogą nabyć w pełni przygotowane działki. Mogą również liczyć na dodatkowe wsparcie w uruchamianiu swojej działalności. Aktualnie, działa tam już 61 firm, zatrudniających łącznie 3500 osób. Firmy te zainwestowały w mieście ponad pół miliarda złotych.